Upravit stránku

În sensul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/EC (denumit în continuare „GDPR“),
publicate de către societatea comercială MontážeBrož s.r.o., nr. de identificare: 25955934, având sediul în nr. 36, 533 41 Pravy, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Regională din HradecKrálové,sub nr. de dosar C 17372, în calitate de administrator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Noi“ sau „Societatea“),

informăm pe dumneavoastră (în continuare „Dumneavoastră“), în calitate de utilizator al
site-ului web montazebroz.com,

în legătură cu colectarea datelor cu caracter personal și principiile de protecție a vieții private, descrise mai jos:

În continuare, din text, veți afla îndeosebi:
1. Care din datele dumneavoastră cu caracter personal vom procesa;
2. În ce scop și prin ce modalitate vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal;
3. Cui pot fi predate datele dumneavoastră cu caracter personal;
4. Pe ce perioadă vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal și
5. Care sunt drepturile dumneavoastră în raport cu protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care veți avea nevoie să explicați orice secțiune a textului, să obțineți sfaturi sau să discutați procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta oricând pe adresa de e-mail: gdpr@montazebroz.com.

I. Procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor

Website-ul nostru nu este destinat copiilor sub vârsta de 16 ani. Nu procesăm datele cu caracter personal ale copiilor.

II. Limita și modalitatea de procesare a datelor cu caracter personal

În cazul în care ne contactați prin intermediul site-ului web, s-ar putea să fiți solicitați să completați anumite date despre Dumneavoastră sau societatea dumneavoastră. Aceste date pot fi îndeosebi:

a. prenumele și numele,
b. data nașterii,
c. denumirea comercială,
d. adresa domiciliului,
e. numărul de telefon sau
f. adresa de e-mail.

Noi nu vă urmărim pe website-ul nostru (cu excepția utilizării cookies - vezi propoziția următoare), așa că la noi ajung doar acele date cu caracter personal pe care ni le comunicați expres.

Pe website-ul nostru utilizăm cookies, care urmăresc comportamentul utilizatorilor (adică fișiere de text scurte create de serverul web și salvate în calculator prin intermediul navigatorului - denumite în continuare ”Cookies”), și anume următoarele tipuri concrete de Cookies.
Google Analytics.
Societatea poate efectua – în cadrul managementului resurselor umane – profilarea (doar în raport cu angajații). În afara cazurilor permise prin reglementări juridice în vigoare, Societatea nu va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri decizionale exclusiv în baza procesării automate inclusiv profilarea, care ar avea urmări juridice în raport de Dumneavoastră sau v-ar influența semnificativ în mod similar.

III. Scopul procesării

Datele pe care ni le furnizați, le utilizăm exclusiv în conformitate cu scopul procesării, care este descris concret în consimțământul acordat separat de Dumneavoastră în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal. Toate datele cu caracter personal sunt procesate într-o modalitate legală și transparentă și sunt utilizate doar datele adecvate, relevante și indispensabile în raport de scopul procesării.

Acordarea consimțământului la procesarea datelor cu caracter personal (vezi alineatul precedent) este cerința noastră contractuală și aceasta condiționează faptul că:

a) în cazul candidaților la angajare – veți fi ținuți în evidență drept candidat la angajare în Societatea noastră și dacă, în viitor se va încheia contractul individual de muncă sau acordul privind muncile prestate în afara raportului de muncă între Dumneavoastră și Societate,

b) în cazul altor persoane fizice (cu excepția candidaților la angajare) - va avea loc negocierea în legătură cu un alt raport contractual între Dumneavoastră și Societatea sau încheierea contractului aferent.

În ceea ce privește cazul procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal cu un scop secundar, pentru aceasta puteți, dar nu sunteți obligați să vă exprimați consimțământul (vezi textul consimțământului în cauză) și, eventuala neacordare a consimțământului nu va avea influență asupra altor relații reciproce.

IV. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal le vom procesa Noi, în calitate de administrator;
2. În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal le putem preda către subcontractori ca să efectueze procesarea acestora. Datele cu caracter personal mai pot fi predate și către următoarele entități:

• prestatorilor de servicii de contabilitate, fiscale și de consultanță juridică,
• persoanelor care îi prestează Societății servicii de server, web, cloud sau IT sau care sunt parteneri de afaceri ai acesteia.
Lista la zi a destinatarilor concreți ai datelor dumneavoastră cu caracter personal o puteți solicita oricând pe adresa de e-mail:: gdpr@monazebroz.com.

Datele dumneavoastră cu caracter personal le mai putem preda către partenerii de afaceri, însă toți au sediul pe teritoriul Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Elveției (denumite în continuare împreună ”UE/SEE”), așa că toate drepturile dumneavoastră decurgând din Regulamentul GDPE vă sunt garantate, deoarece Regulamentul se referă și acestea.

Nu are loc predarea Datelor cu caracter personal în țările terțe, adică în afara UE/SEE:

V. Durata procesării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal le vom procesa:

• pe perioada menționată în consimțământul la procesarea datelor cu caracter personal (dacă titlul juridic pentru procesare este doar consimțământul dumneavoastră), sau

• pe perioada în care vă vom presta serviciile noastre sau vom executa contractul încheiat între noi sau pe perioada indispensabilă pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare sau a altor obligații legale potrivit reglementărilor juridice în vigoare, cum sunt, de exemplu, Legea contabilității, Legea privind arhivarea și evidența și Legea privind TVA etc. (în cazul unor alte titluri juridice pentru procesarea datelor cu caracter personal, de exemplu, îndeplinirea obligației legale, interesul legitim al administratorului și altele).

VI. Informații privind măsurile pentru protecția datelor cu caracter personal în Societate

Protecția datelor cu caracter personal în cadrul Societății este reglementată în directiva internă a Societății care stabilește regulile de bază pentru procesarea datelor cu caracter personal și operațiile procesuale legate de aceasta (inclusiv procesele pentru realizarea drepturilor persoanelor vizate), care este una din măsurile organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal în sensul articolului 32 al GDPR.

De asemenea, în baza analizei efectuate a stării prezente și a examinării conformității cu GDPR (inclusiv verificarea stării de securizare împotriva pericolelor cibernetice) - Societatea a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal, și anume prin utilizarea unor soluții tehnice și IT adecvate, cum sunt, de exemplu:

•respectarea principiilor securității pentru stocarea datelor cu caracter personal (directiva internă)
• autentificarea prin doi factori (protecția contra furtului sau utilizării abuzive a datelor de autentificare)
• criptarea dispozitivelor finale BitLocker (protecția contra furtului dispozitivelor finale)
• utilizarea de firewall sau a programelor de antivirus,
• testarea periodică, examinarea și evaluarea eficienței decurgând din măsurile tehnice și organizatorice adoptate etc.,
• și altele.

VII. Drepturile dumneavoastră decurgând din procesarea datelor cu caracter personal

În raport de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuată de Noi aveți următoareledrepturi:
a) dreptul de acces la datele cu caracter personal;
b) dreptul la rectificare;
c) dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“);
d) dreptul la restricționarea procesării datelor;
e) dreptul de a formula obiecții contra procesării; și
f) dreptul de a depune contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră sunt explicate mai jos, ca să vă puteți face o imagine clară despre conținutul acestora.

Toate drepturile dumneavoastră le puteți exercita prin faptul că ne veți contacta pe adresa de
e-mail gdpr@montazebroz.com sau prin completarea formularului aferent pe website-ul nostru. Salariatul desemnat, care coordonează domeniul referitor la protecția datelor cu caracter personal în Societate este: LubošNovák, e-mail de contact: lubos.novak@montazebroz.com.

Contestația o puteți depune la organul de supraveghere în persoana Autorității pentru Protecția Datelor cu caracter Personal – vezi website-ul www.uoou.cz.

Dreptul la acces înseamnă că oricând puteți solicita ca Noi să confirmăm dacă datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt sau nu sunt procesate și, în caz afirmativ, atunci în ce scop, în ce limită, cui îi sunt făcute accesibile, cât de mult le vom procesa, dacă aveți dreptul la ștergere, rectificare, restricționarea procesării sau formularea obiecției, de unde am obținut datele cu caracter personal și dacă, în baza procesării datelor dumneavoastră are loc procesarea automată, inclusiv eventuala profilare, targeting etc. De asemenea, aveți dreptul să obțineți copia datelor dumneavoastră cu caracter personal cu precizarea că prima furnizare este gratuită, pentru următoarele putem cere compensarea adecvată a costurilor administrative. Formular pentru descărcare.

Dreptul la rectificare înseamnă că ne puteți cere oricând să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă au fost inexacte sau incomplete.

Dreptul la ștergere înseamnă că trebuie să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau procesate, procesarea este în contradicție cu legea, formulați o obiecție împotriva procesării și nu există motive legitime prevalente pentru procesare sau această obligație ne revine în baza legii. Formular pentru descărcare.

Dreptul la restricționarea procesării înseamnă că, până nu soluționăm orice chestiuni litigioase referitoare la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, trebuie să restricționăm procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în așa fel, încât le putem avea doar stocate și eventual le putem utiliza pentru determinarea, executarea sau apărarea drepturilor juridice. Formular pentru descărcare.

Dreptul de a formula obiecții înseamnă că puteți formula obiecție împotriva procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le administrăm în scopuri de marketing direct sau în interes legitim. În cazul în care formulați obiecție împotriva procesării în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi procesate în aceste scopuri. Formular pentru descărcare.

Prezentele principii de protecție a datelor cu caracter personal au intrat în vigoare la data de 25.5.2018.

Nahoru

GEN_WEB_COOKIES_TITLE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti