REWE Frankfurt Germany


Název stavby| REWE
Místo| Frankfurt, Germany
Doba realizace| 04/2013 – 02/2014
Počet tun| 4.500 t
Počet pracovníků na stavbě| 95

REWE, Frankfurt, Germany
Na stavbě pracovalo více jak 90 pracovníků po dobu více než 9 měsíců. Doba realizace byla velice krátká a naše společnost stihla dílo realizovat v předem určeném harmonogramu. Konečným odběratelem je jeden z největších německých obchodních řetězců. Na stavbě byly instalovány systémy miniload, CRS regály společně s mezaninovými podlahami o ploše víc jak 20 000m2. Rovněž jsme instalovali zakladače pro Miniload systém a rovněž regály typu CRS.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REFERENCE