EDEKA Berbersdorf Germany


Název stavby| EDEKA
Místo| Berbersdorf, Germany
Doba realizace| 10/2013 – 10/2014
Počet tun| 3.000 t
Počet pracovníků na stavbě| 50

EDEKA BERBERSDORF GERMANY
Tuto stavbu jsem prováděli pro vícero dodavatelů a koordinovali jsme jednotlivé práce pro vícero společností. Tato velice technologicky složitá stavba obsahovala mnoho druhů regálových systémů, které byly vzájemně propojeny mezaninovým systémem. Na stavbě jsme instalovali systémy Miniload, automatický paletový regál, WAP systém, „Leergut Buffer“ tedy regálové systémy s vysokou přesností dle FIM.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REFERENCE